You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Tarieven

Hieronder kan u de prijzen terugvinden van logopedie, psychologie en ergotherapie.

Tarieven Logopedie


Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor logopedische diensten.

Deze honoraria zijn van toepassing sinds 1 januari 2019, en zijn geldig voor 2020..

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten 23,60 euro (kabinet)
22,80 euro (op school)
18,10 euro
16,80 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten 47,40 euro 36,40 euro 11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
32,20 euro
(per half uur onderzoek)
24,70 euro 7,50 euro
Evolutiebilan 45,90 euro 34,90 euro 11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.

Tarieven Psychologie
Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor psychologische onderzoeken:
Prestatie Honorarium
Intelligentieonderzoek WPPSI-III-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 2,5 jaar tem 7 jaar 100 euro
Intelligentieonderzoek WISC-III-NL (1u à 1,5u onderzoek + verslaggeving): leeftijd 6 jaar tem 16 jaar 120 euro
Onderzoek naar AD(H)D (2u onderzoek + verslaggeving) 150 euro
Onderzoek naar authisme (ASS) 150 euro
Belevingsonderzoek (bij ruimere emotionele problemen) 150 euro
Intakegesprek en adviesgesprek 60 euro
Tarief per therapie voor kinderen (ongeveer 45 min per sessie) 50 euro
Tarief per therapie voor volwassenen (ongeveer 45 min per sessie) 55 euro
Psychologie wordt in sommige gevallen gedeeltelijk terugbetaald door ziekenfondsen. Voor verdere info, neem gerust contact met ons op.
Tarieven Ergotherapie
Hieronder kan u de kostprijs terugvinden voor ergotherapie sessies:
Prestatie Honorarium
Onderzoek fijne motoriek (test + gesprek + verslag) 50 euro
Therapie sessie van 30 minuten op school, aan huis (*) of in de praktijk 20 euro
Therapie sessie van 60 minuten op school, aan huis (*) of in de praktijk 40 euro
Studiebegeleiding - sessie van 60 minuten, in de praktijk of aan huis (*) 30 euro
(*) voor ergotherapie aan huis wordt een bijkomende kilomtervervoeding gerekend

Ergotherapie wordt niet terugbetaald door de ziekenfondsen.
Tarief Typ10 typlessen
De kostprijs voor de cursus Typ10 bedraagt 225 euro voor 10 lessen, werkboekje is inbegrepen. We trachten zo veel mogelijk individueel te werken.
Typlessen worden niet terugbetaald.