You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aan het laden...

Kinesitherapie - Motorische kindertherapie

Ontwikkelingsstimulatie

Baby's en hun motorische mijlpalen
Hoofdje rechthouden, omrollen, zitten, zich rechttrekken en lopen zijn stuk voor stuk motorische mijlpalen die een baby doorloopt.
Bij sommige baby’s merken we dat deze mijlpalen op een later tijdstip of op een andere manier ontwikkelen. Dit kan voorkomen bij baby’s met een sterke voorkeurshouding of bij refluxproblemen, poepschuivers, prematuren, huilbaby’s.
Tijdens de kinesitherapeutische behandeling zal getracht worden om de normale ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren door specifieke oefeningen.
Er wordt nauw samengewerkt met de ouders zodat de aangereikte oefeningen ook in de thuissituatie kunnen worden toegepast.

Reflexintegratie INPP

Leer- en gedragsproblemen
De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door het onvoldoende doormaken van de primitieve reflexen.
Normaal evolueren de primitieve reflexen tijdens het eerste levensjaar, maar bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Dit valt voor wanneer ze bijvoorbeeld motorische mijlpalen hebben overgeslagen of een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt. Resultaat; een lichaam dat niet uitvoert wat de hersenen willen. In plaats van voluit te kunnen gaan in de klas, zit de motoriek in de weg. Dit kan aanleiding geven tot secundaire leer- en gedragsproblemen.
Moeilijkheden met schrijven, lezen, stilzitten, concentratie,… kunnen een duidelijke aantoonbare origine hebben in het lichaam, die objectief kan worden vastgesteld. Primitieve reflexen zijn immers hét bewijs van een onrijp centraal zenuwstelsel, m.a.w. de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken.
Via specifieke oefeningen kunnen deze reflexrestanten alsnog geïntegreerd worden, waardoor uw kind zich opnieuw verder kan ontplooien.

Revalidatie

Klassieke kinesitherapie op maat van het kind
DKine behandeling op maat van kinderen.

  • Rugschool
  • Post-operatief
  • Post-traumatisch
  • Stappatroon observatie + aanpassingen (vaak in samenwerking met podoloog)

Ademhaling

Acute chronische luchtwegproblemen

Geassisteerde Autogene Drainage
De therapeut duwt met beide handen op de borstkas van het kind tijdens de uitademing tot hij de slijmen voelt onder zijn handen. Hij houdt de borstkas ingedrukt om zo het kind op een bepaald niveau te laten ademen. De bedoeling is dat de slijmen worden gemobiliseerd naar boven, samen met de uitgeademde luchtstroom. Pas als de slijmen goed naar boven zijn gemobiliseerd, zal het kind al dan niet hoesten of de slijmen zonder hoesten doorslikken.

Verlengde expiratie
De techniek van een lange, trage uitademing verwijdert het slijm in de bronchiën. Tijdens de uitademing worden met beide handen drukkingen op de borstkas en de buik van het kind uitgevoerd. Het doel is de longen zo klein mogelijk te maken zodat de slijmen uit de diepte met de luchtstroom naar boven worden verplaatst.

Voor wie?
Muscoviscidose, (RSV) bronchiolitis, bronchitis, longontsteking of pneumonie, chronisch recidiverende luchtweginfecties, aanhoudende hoest, Primaire Cilliaire Dyskinesie, bronchiëctasieën, etc …

Interactive metromone

Laat hersenen en lichaam beter samen werken

Met de interactieve metronoom kunnen we de werking van de hersenen van uw kind beter in kaart brengen. Daarnaast is het ook een trainingstool voor het verbeteren van aandacht, motorische planning en concentratie.

Hoe werkt het?
Het kind voert verschillende bewegingen uit op een signaal. Het computersysteem registreert met welke timing deze bewegingen gebeuren. Via een feedbackmechanisme wordt er getraind om zo adequaat mogelijk te reageren. De verwerking van prikkels wordt geoptimaliseerd.

Onderzoek?
Er zijn meerdere wetenschappelijke studies die de positieve effecten van IM-training kunnen bevestigen. Een studie bij kinderen met de diagnose ADHD kon aantonen dat na een 15 tal sessies de kinderen zich duidelijk beter konden concentreren. Op dezelfde wijze zijn positieve resultaten verkregen voor schoolprestaties en motorische coördinatie. Op dit moment de enige praktijk in België die deze vorm van therapie toepast bij kinderen.

Neuromotorisch onderzoek

Met het neuromotorisch onderzoek brengen we de motorische, neurologische en psychomotorische ontwikkeling van het kind in kaart.

Met het neuromotorisch onderzoek brengen we de motorische, neurologische en psychomotorische ontwikkeling van het kind in kaart. We starten met een intake gesprek waarbij we de ontwikkeling overlopen. Vanuit het intake gesprek wordt beslist welke gestandaardiseerde testen moeten worden afgenomen. We trachten steeds een zo volledig beeld te krijgen van de oorzaak van de problemen waar het kind tegen aanloopt. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt en besproken met de ouders.

Bobath therapie

Spierspanning normaliseren

Coming soon! Elisa en Marie zijn Bobath-therapeuten in opleiding!
Bij Bobath-therapie wordt als eerste gewerkt aan het normaliseren van de spierspanning (tonus) via beweging, gewichtstransfer en positionering. Vertrekkend vanuit dit principe kan de therapeut via facilitatie meer normale bewegingspatronen uitlokken. Hierdoor zal het kind de mogelijkheid krijgen een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving.
Kinderen met een vertraagde en/of (voorbijgaande) dysharmonische neuromotorische ontwikkeling komen in aanmerking voor Bobath therapie. Denk maar aan verlate motorische mijlpalen, asymmetrische ontwikkeling, poepschuiven,… Bobath-therapie richt zich voornamelijk op kinderen met Cerebrale parese (hersenverlamming), maar ook andere neuromotorische aandoeningen komen in aanmerking voor Bobath-therapie.
Om de effecten van Bobath-therapie zo optimaal mogelijk te verlengen in het dagelijks leven, wordt daarnaast ook advies gegeven rond juiste (zit)houdingen, aangepaste hulpmiddelen, het helpen met de zelfstandigheid,… Dit alles in teken van een hogere levenskwaliteit van de kinderen.